Kolejna edycja wykładu dotyczącego prawa ochrony przyrody

W semestrze letnim 2016/2017 serdecznie zapraszam na ogólnouczelniany wykład specjalizacyjny, podczas którego można dowiedzieć się w jaki sposób system prawny i władze publiczne dbają o przyrodę w Polsce.

Wśrod zagadnienień objętych zakresem wykładu są nie tylko problemy różnych form ochrony cennych przyrodniczo obszarów i obiektów, ale również dyskusja o prawidłowosci i potrzebie zmian w regulacji chroniącej m.in. zieleń użytkową w miastach i osiedlach

Zapraszam!!!

Ochrona przyrody w prawie polskim

Wykład stanowi prezentację podstawowych problemów prawnej ochrony przyrody w Polsce. Daje możliwość poznania istotnych dla przyszłej pracy prawnika problemów tej dziedziny prawa, takich jak kwestia wycinania drzew, pozwoleń i kar administracyjnych; konsekwencji objęcia danego obszaru lub obiektu ochroną prawną. Podstawą wykładu będą akty prawne, wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

o mnie

Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół aksjologii prawa i postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania administracji w praktyce. W szczególności dotyczy to możliwości wykorzystania mediacji i innych ADR w prawie publicznym.